Spotkanie kl. 1 i 2 ze Strażą Miejską

            

            

Spotkanie klas 1 i 2 ze Strażą Miejską

29 września uczniów klasy 1 odwiedził  strażnik miejski. Tematem spotkania była "Bezpieczna droga do szkoły". Dzieci utrwalały znajomość zasad ruchu drogowego, rozpoznawały znaki  i sygnały uliczne, poszukiwały odblasków na swoich tornistrach i odzieży wierzchniej.

BGSz

Następnie strażnik miejski spotkał się z klasą 2, aby przeprowadzić zajęcia "Uczymy się żyć bez przemocy". Uczniowie uczyli się odgadywać emocje innych osób, poznawali sposoby bezpiecznego radzenia sobie ze złością oraz zapoznali się z ciekawym słuchowiskiem pt. "Zranione serduszko".

SMP


Galeria | Archiwum