Walne Zebranie naszego Koła 1.03.2016.

W dniu 1 marca 2016 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Zwyczajne Walne Zebranie Członków Samodzielnego Koła Terenowego nr 26 STO, na którym dokonano wyboru władz Koła na X kadencję.

Prezesem SKT nr 26 STO została p. Marzenna Zapalska.

Do Zarządu Koła wybrani zostali:

p. Małgorzata Kędzierska
p. Katarzyna Michalska
p. Izabela Nikiel
p. Juliusz Banaszek
p. Paweł Siekierzyński

Do Komisji Rewizyjnej wybrane zostały:

p. Barbara Bajorek
p. Bożena Bratkowska
p. Hanna Wolska

Delegatem Koła na Zjazd STO została p. Beata Wiśniewska-Tomczak

 

    Marzenna Zapalska                          Beata Wiśniewska-Tomczak
         Prezes Zarządu Koła                          Dyrektor ZSS nr 16 STO


Galeria | Archiwum