Wrzesień 2016

 

                 

 

 

1 września

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 – godz. 11.00

1-9 września

Akcja patriotyczna – „Kartka dla Powstańca” – odp. p. M. Nemś, p. M. Pastuszak, p. M. Wiśniewska

2-9 września

Akcja dobroczynna Fundacji „Szkoło ,Pomóż i Ty” – sprzedaż cegiełek-kalendarzyków – odp. p. M. Nemś, p. M. Pastuszak, p. M. Wiśniewska

2-15 września

Praktyki studenckie (ang.) kontynuacja r. szk. 2015/2016 – odp. G. Kańska

3, 9, 12 września

Szkolenie dla nauczycieli konsultantów nt. warsztatów organizowanych dla nauczycieli przez Centrum Nauki KOPERNIK – udział p. A. Baran

7 września

Spotkanie przewodniczących zespołów przedmiotowych, godz. 15.00

7 września

Spotkanie wychowawcy kl. 1 z rodzicami, godz. 16.00

14 września

Spotkanie zespołu wychowawców z p. pedagog i p. dyrektor, godz. 15.00

16-19 września

Konferencja IATEFL w Szczecinie, udział: p. E. Markiewicz, p. G. Kańska

19 września

Kl. 1-3 – całodniowa wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego w Wymysłach, „Dzień ziemniaka” – odp. p. A. Komorowska-Zaremba

19 września

Wywieszenie informacji nt. zajęć rozwijających zainteresowania – fakultetów i kół zainteresowań – odp. p. dyrektor

21 września

Narada  dyrektorów szkół i placówek - rok szkolny 2016/2017, SP – godz. 12.30, G – godz. 10.00, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – udział p. dyrektor

21 września

Rada Nauczycieli SP, godz. 15.45 odp. p. dyrektor

22 września

Początek fakultetów i zajęć rozwijających zainteresowania uczniów

27 września

Konferencja "Szkoła jako przestrzeń do nauki i życia" - org. Wydział Pedagogiczny UW oraz Goethe Institut, udział p. A. Grzywacz, p. dyrektor B. Wiśniewska-Tomczak, godz. 10.00-16.30

 

29 września


wrzesień

/październik

Spotkania ze strażnikiem miejskim

kl. 1 - "Bezpieczna droga do szkoły"

kl. 2 - "Uczymy się żyć bez przemocy"


Spotkanie integracyjne kl. 1-3 z okazji Dnia Chłopaka – odp. p. B. Górka-Szczepanek, p. A. Komorowska-Zaremba, p. S. Mroczek-Poniatowska

 

 

 


Galeria | Archiwum