XI Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów STO

W dniach 23-24 kwietnia 2016 r. odbył się XI Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów STO.

Głównymi tematami były: sprawozdanie ustępujących władz, zatwierdzenie strategii STO na lata 2016-22, przedyskutowanie projektu zmian w statucie STO oraz wybór nowych władz. W obradach uczestniczyło ponad 100 delegatów reprezentujących 74 Koła STO.

Pierwszy dzień był nadzwyczaj pracowity m.in. dlatego, że do proponowanych zmian w statucie zgłoszono 70 poprawek, które były dyskutowane do późnych godzin. Ostatecznie po trudnych, acz zawsze merytorycznych dyskusjach, XI ZKZD przyjął i zatwierdził strategię, statut, udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu oraz wybrał nowe władze Towarzystwa. Prezesem został pan Zygmunt Puchalski. Dotychczasowa pani Prezes – dr Anna Okońska-Walkowicz otrzymała ogromne podziękowanie i została wybrana do władz nowego Zarządu.

Możemy być dumni, że nasza szkoła należy do stowarzyszenia, które ma 4514 członków zrzeszonych w 74 kołach, prowadzi 154 szkoły, w których uczy się blisko 13 tysięcy dzieci i młodzieży.

 

O czym informuje delegatka
SKT nr 26 STO
Beata Wiśniewska-Tomczak


Galeria | Archiwum