Egzamin gimnazjalny

W dniach 18-20 kwietnia 2016 r. (poniedziałek-środa) odbędzie się EGZAMIN GIMNAZJALNY.

W tych dniach klasy 1-6 SP oraz I-II G nie będą miały zajęć dydaktyczno-wychowawczych.


Galeria | Archiwum