Zakończenie I semestru

27 stycznia 2016 r. odbędzie się Rada Nauczycieli zatwierdzająca wyniki klasyfikacji śródrocznej. Tym samym 28 stycznia rozpoczynamy II semestr roku szkolnego 2015/2016.


Galeria | Archiwum