Sukces - Movers

Z ogromną radością informujemy, że klasa 5 odniosła największy sukces wśród zdających dotychczas egzamin MOVERS!!! Pierwszy raz mamy aż 9 wyników MAXIMUM, czyli 15/15 herbów Cambridge (na 20 osób zdających). Nie wiemy, czy zdający rzucili jakiś urok na panie egzaminatorki:), ale nigdy nie było tak, żeby WSZYSCY najlepiej zdali SPEAKING! Każda z 20 osób otrzymała za tę umiejętność najwyższą z możliwych ocen.
Bardzo się cieszymy, jesteśmy z klasy dumni i życzymy dalszych sukcesów na gruncie języka angielskiego.

EM


Galeria | Archiwum