Projekt Design Thinking Week

              

Na początku listopada kl. 1-5 brały udział w projekcie Design Thinking Week. Zajęcia warsztatowe dla klas prowadziła mama Laury z kl. 1. Pani Karolina z ramienia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeszła w tej dziedzinie 9-tygodniowe szkolenie na Uniwersytecie Stanforda w USA, dające uprawnienie do prowadzenia zajęć. Design thinking to metodologia oparta na kreatywności, współpracy, rozwiązywaniu problemów, pracy zespołowej.

Przykładowo - pierwszoklasiści podzieleni na grupy budowali jak najwyższą wieżę z makaronu. Uczniowie mogli przekonać się, że najlepsze rezultaty osiągali, współpracując ze sobą. Innym ciekawym pomysłem było wykonanie "piórnika marzeń" - nie dla siebie, ale dla kolegi lub koleżanki. Aby zrealizować to zadanie, należało najpierw przeprowadzić rozmowę z tym, dla którego prezent miał być przeznaczony. Tu kluczowa była umiejętność uważnego słuchania. Interesujące było to, że nie zawsze nasze marzenia pokrywają się z marzeniami innych. Efektem pracy było nie tylko zadowolenie z otrzymania wymarzonego piórnika, ale również - a może przede wszystkim - satysfakcja z radości obdarowanej osoby.

SMP


Galeria | Archiwum