Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne w r. szk. 2015/2016 (uchwała Zarządu SKT nr 26 STO z dn. 22 września 2015 r.):

  • 2 maja 2016 r.
  • 27 maja 2016 r.
  • 24 czerwca 2016 r.

Galeria | Archiwum