Wrzesień 2015

 

1 września

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 – godz. 12.00

2 września

Dzień Integracji w kl. 5 – odp. p. T. Wójcik

4 września

Kl. 3 – Muzeum Wojska Polskiego, lekcja muzealna pt. „Nie tylko hełm,  wojskowe  nakrycia głowy” , godz. 10.00 – odp. p. B. Górka-Szczepanek

7 września

Spotkanie wychowawców z pedagogiem, terapeutą pedagogicznym i p. Dyrektor, godz. 14.50

6-7 września

43. Zjazd Fizyków Polskich w Kielcach – udział p. A. Baran

7 września

Wyjście integracyjne kl. 6 do kina na film "Mały książę", godz. 9.20-12.20- odp. p. E. Markiewicz

9 września

Spotkanie rodziców pierwszoklasistów z wych., godz. 17.00 - odp. p. S. Mroczek-Poniatowska

10 września

Kl. 3 – Teatr Komedia, przedstawienie pt. „Calliya” na podstawie „Calineczki”, godz. 12.00, odp. p. B. Górka-Szczepanek

15 września

Spotkanie ze strażnikiem miejskim w ramach działalności profilaktycznej Straży Miejskiej m.st. Warszawy: kl. 1 „Bezpieczna droga do szkoły”, kl. 2 „Uczymy się żyć bez przemocy”

16 września

Rada Nauczycieli, godz. 15.00, odp. p. Dyrektor

- priorytety na rok 2015/1016

- analiza jakościowa i ilościowa wyników sprawdzianu w kl. 6

9 września

Spotkanie Zespołu Nauczycieli języków obcych, godz. 15:30, odp. p. E. Markiewicz

14 IX – 5 X

Akcja społeczna Profesor Wnuczek *

16 września

Konferencja „Dydaktyka filozofii i dydaktyka etyki” – udział. p. D. Depty-Marel, Poznań

18-20 września

Konferencja IATEFL w Krakowie – udział p. E. Markiewicz i p. G. Kańskiej

21 września

Wywieszenie informacji o fakultetach i kołach w r. szk. 2015/2016

21 września

Kurs pierwszej pomocy III stopnia, godz. 17.00, udział Nauczycieli i Rodziców, odp. p. Dyrektor

23 września

Powitanie pierwszego dnia jesieni – odp. świetlica

24 września

Rozpoczynają się zajęcia dodatkowe

25 września

Szkolenie dla wychowawców klas nt. pracy z zespołem klasowym, udział wychowawców kl.4 SP i I G

28 września

Kl. 6 – Festiwal Filmów Dziecięcych, kino Muranów „Mamo, kocham Cię”, godz. 12.00 – odp. p. E. Markiewicz

29 września

Wyjazd integracyjny kl. 1-3 do Gongoliny (oprócz bogatego programu w gospodarstwie agroturystycznym – również wspólne zabawy z okazji Dnia Chłopaka) – odp. p. B. Górka-Szczepanek, p. A. Komorowska-Zaremba, p. S. Mroczek-Poniatowska

30 września

Kl. 6 – Festiwal Filmów Dziecięcych, kino Muranów „Życie według Nino”, godz. 12.00 – odp. p. E. Markiewicz

2. połowa września

Lekcje w ramach Festiwalu Nauki – odp. p. A. Baran, m.in.:

21.09

Kl. 2 - Zajęcia ZABAWY ŚWIATŁEM – Wydział Fizyki UW

22.09

Kl. 2 - Zajęcia W BURSZTYNOWYM LESIE w Muzeum Ziemi

Kl. 3 – Zajęcia DOBRE I ZŁE BAKTERIE na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW

25.09

Kl. 3 – Zajęcia W BURSZTYNOWYM LESIE w Muzeum Ziemi

Kl. 5 – Zajęcia ŚWIAT POD MIKROSKOPEM w SGGW

 

* Akcja społeczna  Profesor Wnuczek:

14 września,  15:00-17:00;

15 września, 15:00-17:00;

21 września, 15:00-17:00;

28 września, 15:30-17:30;

30 września, 15:30-17:30;

5 października, 15:30-17:30.

 

Na pierwszy dzień otwarty zapraszamy 7 października

                                         Rodziców klas 1-3 o godz. 17.00

                                         Rodziców klas 4-6, I-III G o godz. 17.45

         Kolejne terminy dni otwartych to 4 listopada, 2 grudnia.


Galeria | Archiwum