Sukces Nauczycielek!

Z przyjemnością informuję, że p. D. Depta-Marel i p. A. Komorowska-Zaremba, w wyniku postępowania kwalifikacyjnego przed komisją ekspertów w Mazowieckim Kuratorium Oświaty, uzyskały stopień nauczyciela dyplomowanego.


Obu Nauczycielkom serdecznie gratulujemy!

Beata Wiśniewska-Tomczak
Dyrektor Szkoły


Galeria | Archiwum