Z radością i satysfakcją informuję, że wyniki ze sprawdzianu, który szóstoklasiści pisali 1 kwietnia 2015 roku, są bardzo wysokie i znajdują się w przedziale najwyższych wyników.

W części pierwszej egzaminu – z języka polskiego nasi uczniowie uzyskali 90,4%, natomiast z matematyki 88,9%.

Część drugą, czyli egzamin z języka angielskiego, uczniowie napisali na 97,8%.

To naprawdę świetne wyniki!

Gratuluję uczniom i nauczycielom, którzy sumiennie przygotowali dzieci do pierwszego w ich życiu egzaminu zewnętrznego, w tym roku przeprowadzonego wg nowej formuły.

Beata Wiśniewska-Tomczak

Dyrektor

Zespołu Szkół nr 16 STO


Galeria | Archiwum