Dni wolne

4 czerwca - Boże Ciało - dzień ustawowo wolny

5 czerwca - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (decyzja Zarządu SKT nr 26 STO z dn. 8 września 2014 r.)


Galeria | Archiwum