Szkolenie nt. programu wychowawczego w szkołach STO

„Im częściej stawiamy uczniów wobec alternatywności wyboru, tym szybciej następuje rozwój”.

[Carl Rogers]

Myśl Carla Rogersa była jednym z wątków poruszonych na szkoleniu dotyczącym programu wychowawczego w szkołach STO, które odbyło się w ZG STO w dniach 17-19 kwietnia.

W spotkaniu wzięli udział pedagodzy i dyrektorzy szkół z całej Polski, co pozytywnie wpłynęło na dynamikę spotkania (prowadzonego przez p. Prezes A. Okońską-Walkowicz) i różnorodność omawianych rozwiązań, które są realizowane w szkołach.

Dyskusja była skoncentrowana wokół trzech kluczowych wartości – odpowiedzialności, uspołecznienia i dzielności oraz omówienia działań, które mogą być realizowane w praktyce każdej szkoły.

W spotkaniu wzięły udział p. Ina Pohorecka i niżej podpisana.

Beata Wiśniewska-Tomczak


Galeria | Archiwum