Budżet partycypacyjny

W ciągu ostatnich tygodni odbyła się seria spotkań poświęconych budżetowi partycypacyjnemu dzielnicy Śródmieście. Miały tam miejsce prezentacje, dyskusje i wstępny wybór projektów. W spotkaniach w imieniu naszej szkoły brały udział Panie Dyrektorki i grupa rodziców.

Naszym celem było pokazanie innym projektodawcom i mieszkańcom dzielnicy, jak ważne są zgłaszane przez nas propozycje. W czasie prezentacji i kuluarowych rozmów przekonaliśmy wiele osób, że właśnie nasze projekty warto zrealizować. Ponadto poznaliśmy inicjatywy zgłaszane przez innych autorów. Są wśród nich znakomite pomysły, które dzięki naszemu poparciu mają większą szansę na pozyskanie finansowania z miejskiej kasy.

Za kilka dni wyjaśni się, które projekty zostaną dopuszczone do fazy weryfikacji szczegółowej i publicznego głosowania w czerwcu. Niezależnie od wyniku, udział naszej szkoły w przedsięwzięciu jakim jest budżet partycypacyjny to bardzo cenne doświadczenie. Pokazuje ono, jak ogromna jest siła lokalnych społeczności dążących do osiągnięcia wspólnych celów. Społeczności takich jak nasza!

Dobromiła Kalata-Dąbrowska i Franciszek Jackl

WYNIKI BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO


Galeria | Archiwum