Kurs pierwszej pomocy

13 kwietnia 2015 r. duże grono osób z naszej szkoły wzięło udział w kursie pierwszej pomocy II stopnia.  Pani Anna P., będąca ratownikiem medycznym, poprowadziła niezwykle interesujące warsztaty. Obie panie dyrektor oraz grupa zainteresowanych nauczycieli i rodziców mogły utrwalić zdobyte wcześniej wiadomości oraz przećwiczyć nowe sytuacje. Spotkanie utwierdziło nas w przekonaniu, że chcemy wiedzieć, jak pomagać ratować życie. To powinność każdego z nas. Myślimy o kolejnym szkoleniu.

SMP


Galeria | Archiwum