Kompas dla szkół - cz. 3

              

4 marca 2015 r. klasa 3 wzięła udział w trzecim spotkaniu z cyklu „Kompas dla szkół”. Tym razem w pierwszej części warsztatów skupiliśmy się na definicji społeczeństwa – mówiliśmy o różnorodności, tolerancji, zasadach dobrego funkcjonowania społecznego. Zastanawialiśmy się, czym jest uczciwość, a czym – korupcja. Te trudne pojęcia funkcjonują w codziennym języku, ale czy wszyscy na pewno rozumieją je tak samo? Przekonaliśmy się, że nie. Po ciekawej dyskusji wiemy już więcej. Mieliśmy trafne spostrzeżenia: osoba to ktoś osobny, odrębny od świata; społeczeństwo to system ludzi; normy to powinności zachowania; ludzie pod wieloma względami różnią się, ale mają równe prawa; powinniśmy szukać u ludzi tego, co łączy, a nie tego, co różni; uczciwość to cecha przynależna ludziom; korupcja to nadużycie swojego prawa dla własnej korzyści. Obejrzeliśmy krótki film o prawach dziecka – dziecka niepełnosprawnego, każdego dziecka.

Rozmawialiśmy o naszych skojarzeniach z hasłami „biznes” (pieniądze, wymiana, kupowanie, sprzedawanie, firma, praca, inwestycja, zysk) i „etyka” (dziedzina filozofii, etyczne zachowanie, zgodność z normami). Do najciekawszego wniosku doszliśmy pod koniec naszych rozważań – uczciwość i sprawiedliwość jak najbardziej wpisują się zarówno w biznes, jak i w etykę. Wniosek z tego taki, że biznes może, a nawet powinien być uczciwy.

Powyższy wniosek był wstępem do drugiej części warsztatów poświęconej zrównoważonej architekturze. Tę część poprowadził przedstawiciel jednej z wiodących pracowni architektonicznych. Najpierw obejrzeliśmy krótki film o ekologicznym domu i zobaczyliśmy, jak żyją rodziny Ekomalińskich i Brudasińskich. Następnie prowadzący omówił najciekawsze projekty swojej pracowni i wskazał, na czym polega odpowiedzialność architekta wobec społeczeństwa. Projektowanie pięknych obiektów, zwrócenie uwagi na mądre wykorzystanie materiałów, poszanowanie środowiska, wzięcie pod uwagę potrzeb również osób niepełnosprawnych – o tym wszystkim trzeba myśleć jeszcze przed przelaniem pomysłu na kartkę. Podsumowaniem zdobytych wiadomości była praca w grupach. Uczniowie mieli za zadanie zaprojektować ekologiczny dom dla rodziny 2+2+2+1 (rodzice, dzieci, dziadkowie i niepełnosprawny kuzyn przyjeżdżający regularnie w odwiedziny). Dzieci wykazały się dużą pomysłowością i po pokonaniu wstępnych trudności wykonały naprawdę ciekawe projekty, które zostały dokładnie omówione. Tego dnia wszyscy otrzymali dyplom małego, odpowiedzialnego architekta.

SMP


Galeria | Archiwum