Kompas dla szkół - cz. 2

               

                fot. Fundacja CSR Kompas

Podczas drugiego spotkania w ramach projektu „Kompas dla szkół” (org. Fundacja „CSR Kompas”), które odbyło się 3 grudnia 2014 r., trzecioklasiści powtórzyli najważniejsze wiadomości o ekosystemie, a następnie zajęli się dokładniej tematem środowiska naturalnego. Chociaż niełatwo było od razu podać dokładną definicję tego pojęcia, uczniowie intuicyjnie wiedzieli, co ono oznacza. Umieli uzasadnić, dlaczego jest tak cenne dla ludzi oraz wyjaśniali, jak chronić naturę. Z wielkim zainteresowaniem obejrzeli filmik o Zenonie prowadzącym konsumpcyjny tryb życia, żywo reagując na jego wszelkie nadużycia zagrażające przyrodzie. Zatroskane miny dzieci podczas oglądania prezentacji ukazującej negatywny wpływ człowieka na środowisko mówiły same za siebie – tak nie można, trzeba to zmienić! Ważną częścią warsztatów było uświadomienie uczniom, czym jest gospodarka obiegowa. Teraz już wiedzą (i mogą tę wiedzę propagować np. w swoich rodzinach), że nieopłacalny pod wieloma względami jest model „wyprodukować – wykorzystać – wyrzucić”. Należy starać się działać zgodnie z modelem „wyprodukować – wykorzystać – odzyskać – wykorzystać ponownie”. Okazją do zaprezentowania swojej postawy wobec środowiska naturalnego była praca w grupach, podczas której uczestnicy spotkania opracowali działania mające na celu uwrażliwienie ludzi na konieczność ochrony przyrody. Pojawił się plakat „Nie śmieć”, powstał list od Ekosystemu do wszystkich ludzi na świecie z prośbą o niezaśmiecanie, jedna z grup była przeciwna wszystkim Zenonom niszczącym środowisko. Pojawił się nawet spontaniczny happenig – obsypanie klasy sztucznymi śmieciami, co wywołało duże poruszenie i naocznie pokazało, że nikt nie chce żyć wśród śmieci.

Przedstawiciel jednej z firm społecznie zaangażowanych w ochronę środowiska pokazał i omówił prezentację o tym, jak działać w zgodzie z naturą – zarówno z punktu widzenia producenta, jak i konsumenta. Aktywny udział dzieci w spotkaniu pozwala sądzić, że rośnie młode, świadome wartości środowiska naturalnego pokolenie, które będzie stosowało na co dzień zdobytą wiedzę i upowszechniało ją wśród innych.

SMP


Galeria | Archiwum