Wystawa szopek

Jak co roku (w tym roku po raz dziesiąty) serdecznie zapraszam wszystkich Młodych Artystów do przygotowania SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ.
Pracę można przygotować w 4 kategoriach:
1. zespół klasowy (wykonujesz pracę z osobami ze swojej klasy)
2. zespół koleżeński (wykonujesz pracę z kolegami, koleżankami z różnych klas)
3. zespół rodzinny (wykonujesz pracę z rodzeństwem, rodzicami, dziadkami )
4. praca samodzielna (wykonujesz pracę bez pomocy innych osób)
Szopki przynosi się do świetlicy szkolnej 8 grudnia (poniedziałek) i ustawia na parapecie, tak by przypominały nam o zbliżających się świętach.
W tym miejscu szopki mogą podziwiać wszystkie osoby przychodzące do naszej szkoły.
Do pracy dołącz kartkę, napisz, kto jest autorem dzieła.
Wystawa potrwa tylko 10 dni. Od 18 grudnia będzie można zabierać prace do domu.
Życzę wspaniałych pomysłów oraz chęci do ich realizacji.


Anna Komorowska-Zaremba, wychowawca klasy 1


Galeria | Archiwum