Spotkanie kl. 3 ze strażą miejską

             

28 października 2014 r. kl. 3 gościła u siebie strażnika miejskiego. Temat spotkania wszystkich zainteresował, a dotyczył opieki nad zwierzętami. Okazało się, że wśród 3-klasistów jest kilkoro hodowców chomików, a ogólna wiedza, jak opiekować się zwierzętami, przedstawia się nader imponująco. Poglądowy film spotkał się z ciepłym odbiorem. Warte zapamiętania były informacje o tym, że mamy ogromy wpływ na bezpieczeństwo, zdrowie i życie nie tylko naszych domowych zwierząt, ale również tych dziko żyjących. Nikogo już nie zdziwią wozy Ekopatrolu, który każdego dnia ma w mieście naprawdę dużo pracy - strażnicy przyjmują zgłoszenia o porzuconych, rannych, chorych zwierzętach.

SMP


Galeria | Archiwum