Warsztaty IBSE

Pani Anna B. poprowadziła w naszej szkole warsztaty szkoleniowe nt metody IBSE dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, matematyki.


O metodzie IBSE (Inquiry Based Science Education) jest głośno od roku w środowisku polskich nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Polega ona na uczeniu (się) przedmiotów przyrodniczych poprzez odkrywanie i doświadczanie. Metoda swoim przebiegiem i zaangażowaniem uczestników doświadczeń nawiązuje do procesu badawczego stosowanego przez naukowców. Ważny jest w niej cel doświadczeń i odpowiedź na postawione pytanie badawcze.

Więcej - tutaj.


Galeria | Archiwum