Pracownia miast

W środę 24 września w siedzibie Gazety Wyborczej wzięłam udział w warsztatach, w których uczestniczyła 20-osobowa grupa, w skład której weszli wykładowcy, nauczyciele, społecznicy, przedstawicie różnych organizacji zajmujących się dziećmi. Dyskutowaliśmy na temat tego, jaka powinna być nowoczesna szkoła. Spotkanie było dynamiczne i bardzo twórcze. Wśród wymienionych, niezbędnych kompetencji i warunków znalazły się: kreatywność i umiejętność pracy zespołowej dzieci, świetne przygotowanie nauczycieli, realne zaangażowanie rodziców, dobre wyposażenie szkół, dostęp do nowoczesnych technologii i umiejętne z nich korzystanie, zmniejszenie biurokracji, która nadmiernie i niepotrzebnie obciąża szkoły, korzystanie z ofert różnych instytucji np. CNK, zmiana sposobu przygotowania studentów do pracy z dziećmi.
Natomiast w czwartek, również w siedzibie Gazety Wyborczej, wzięłam udział w otwartym spotkaniu, w czasie którego szukaliśmy odpowiedzi na pytanie – jak szkoły i uczelnie powinny dziś kształcić, by dzieci za kilkanaście lat mogły się odnaleźć na rynku pracy. W gronie panelistów znaleźli się m.in. Grażyna Czetweryńska – liderka programu „szkoła z klasą”, dr Marcin Zaród – fizyk i socjolog, dr Katarzyna Trawińska-Konador z IBE.
Oba spotkania świetnie poprowadziła dziennikarka Gazety Wyborczej pani Justyna Suchecka.
Szczegółowa relacja z obu spotkań na stronach Gazety Wyborczej „Pracownia miast”, gdzie również można przeczytać relację ze spotkań na temat metra i budżetu partycypacyjnego.

Beata Wiśniewska-Tomczak

Zdjęcia i relacja


Galeria | Archiwum