Październik 2014

1 października

Dzień otwarty, klasy 1-3 godz. 17.00, kl. 4-6 godz. 17.30

1 października

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej w SP i G przeprowadzonej w r. szk. 2013/2014 – spotkanie z Rodzicami – odp. zespół ds. ewaluacji oraz socjolog godz. 18.30, sala „Puchatek”

3 października

Dobre kino dziecięce, kino Muranów, kl. 5, godz. 11.15-13.30 – odp. p. Ewa M.

3 października

Szkolenie z nowej formuły sprawdzianu w kl. 6 – p. Anna B., p. Monika P., GWO, godz. 14.30-16.30

4 października

Piknik SP godz. 10.00-13.00 – odp. świetlica i wychowawcy

6 października

Kl. 3 w Zamku Królewskim „W pracowni J. Matejki”, godz. 9.50 – odp. p. Sylwia M-P.

7-8 października

Szkolenie „Trudny próg do pokonania, czyli jak pomóc czwartoklasiście?” – org. MSCDN o/W-wa, udział p. Sylwii M-P.

8 października

Warsztaty IBSE dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, godz. 15.45 – prow. p. Anna B.

9 października

Konferencja „Cyfrowa szkoła – innowacyjne rozwiązania w edukacji” – udział p. Wicedyrektor

16 października

Spotkanie warszawskich szkolnych Klubów Młodych Odkrywców w naszej szkole, godz. 11:40-12:35 – odp. p. Anna B.

10 października

Wycieczka kl. 1-3 do gospodarstwa agroturystycznego w Wymysłach („Wielki rwetes dziś u Basi, bo kapustę Basia kwasi”)

13 października

Kl. 2 w Zamku Królewskim „Zamek 1001 drobiazgów”, godz. 10.00 – odp. p. Beata G-Sz.

13 października

Kl. 3 w Domu Kultury Muranów „Od słowa do słowa”, godz. 8.30 – odp. p. Sylwia M-P.

13 października

Kl. 4  - udział w zajęciach w ramach Dnia Ratownictwa Medycznego w Wyższej Szkole Rehabilitacji,  godz. 9.15-12.45 – odp. p. Tomasz W.

14 października

Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów szkoły, godz. 11.00 – odp. wychowawca, świetlica, udział kl. 2-4

15 października

Kl. 1 w Zamku Królewskim, wyjście godz. 8.25 – odp. p. Anna K-Z.

24 października

Spotkanie z uczniami kl. 6 nt. sprawdzianu godz. 12.45 – odp. p. Dyrektor

20 października

Kl. 4 wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego

25 października

Szkolenie dot. programu „Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki” – udział p. Beaty G-Sz.

25 października

Biegi przełajowe dla uczniów  SP i Gim., org. STO 24 – odp. p. Tomasz W.

25 października

27 października

Egzamin MOVERS – kl. 5, godz. 9.00-12.30 – odp. p. Ewa M.

Kl. 1 - wizyta w bazie lotnictwa BLT 23, Mińsk Mazowiecki - odp. p. Anna K-Z.

29 października

Rada nauczycieli ZS godz. 16.00, m.in. zatwierdzenie tematów projektów gimnazjalnych – odp. p. Dyrektor

Terminarz kuratoryjnych konkursów przedmiotowych – etapy szkolne (godz. 14.00)

7  października                    I etap konkursu matematycznego

13 października                   I etap konkursu polonistycznego

15 października                   I etap konkursu przyrodniczego


Galeria | Archiwum