WAŻNE TERMINY ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM I SEMESTRU

 

do 2 grudnia

wpisanie w LIBRUSIE przewidywanych ocen ze wszystkich przedmiotów

3 grudnia

przekazanie przewidywanych ocen ze wszystkich przedmiotów

do 5 grudnia

składanie podań o sprawdzian na wyższą ocenę

15 grudnia

rada klasyfikacyjna

15-17 grudnia

egzaminy na wyższą ocenę

14 stycznia 2015

Rada zatwierdzająca

od 15 stycznia

II semestr

17 stycznia-

1 lutego

ferie zimowe

 

 

 


Galeria | Archiwum