Dni wolne, egzaminy, przerwy świąteczne 2018/2019 - ściągawka dla rodziców i uczniów

 

 

rozpoczęcie roku szkolnego         3 września 2018 r. godz. 11.00

                                                    

zimowa przerwa świąteczna        23-31 grudnia 2018 r.

 

ferie zimowe                                28 stycznia-10 lutego 2019 r.

 

egzaminy w gimnazjum               cz. humanistyczna - 10 kwietnia 2019 r.

                                                     cz. przyr.-mat. - 11 kwietnia 2019 r.

                                                     język obcy nowożytny - 12 kwietnia 2019 r.

egzamin ósmoklasisty                      język polski - 15 kwietnia 2019 r.

                                                     matematyka - 16 kwietnia 2019 r.

                                                     język obcy nowożytny - 17 kwietnia 2019 r.

wiosenna przerwa świąteczna         18-23 kwietnia 2019 r.

 

zakończenie rocznych zajęć         21 czerwca 2019 r.                        

 

ferie letnie                                    22 czerwca-31 sierpnia 2019 r.

 

dodatkowe dni wolne - uchwała zostanie podjęta na najbliższym posiedzeniu Zarządu SKT nr 26 STO


Galeria | Archiwum