Wrzesień 2014

 

1 września

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 – godz. 11.00

8 września

Wyjazd integracyjny kl.  4, wycieczka Janowiec-Kazimierz, odp. p. T. Wójcik

8 września

„Forum jubileuszowe STO” z okazji 25-lecia powstania pierwszych szkół STO – udział grupy uczniów z kl. 3 wraz z nauczycielem i przedstawicielem szkoły należącym do grona założycieli szkoły

10 września

Spotkanie zespołu nauczycieli języków obcych , godz. 14.45 –nauczyciele j. obcych i p. dyrektor

10 września

Wyjście kl. 2 do teatru Rampa na przedstawienie pt. „Calineczka” godz. 10.00 – odp. p. B. Górka-Szczepanek

12 września

Spotkanie Zespołu Szkół – podsumowanie ubiegłorocznego udziału w programie „WF z klasą”.

12-14 września

Udział w międzynarodowej Konferencji Nauczycieli j. angielskiego –p. E. Markiewicz i p. G. Kańska, Lublin

15 września

IV szkolny konkurs fotograficzny na zdjęcie z wakacji – udział uczniów ze SP i G, nauczycieli, rodziców – odp. p. E. Grabowska-Borowa, p. I. Downarowicz, p. A. Winglarek, p. dyrektor. Termin składania zdjęć do 22 września.

17 września

Prezentacja wyników ewaluacji wewnętrznej dla uczniów kl. 5 i 6 godz. 14.00 – p. M.  Sochocki i  zespół ds. ewaluacji

17 września

Rada Nauczycieli SP, godz. 15.40 odp. p. dyrektor

20 września

1. Kongres Edukacyjny Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej „ Uczymy dla przyszłości”,  Uniwersytet Gdański – udział p. A. Komorowska – Zaremba

22 września

Świętowanie pierwszego dnia jesieni – odp. świetlica

30 września

Spotkanie integracyjne kl. 1-3 z okazji Dnia Chłopaka.

 

Na pierwszy dzień otwarty zapraszamy 1 października 2014 r.

                                            rodziców klas 1-3 o godz. 17.00

                                            rodziców klas 4-6, I-III G o godz. 17.30

Kolejne terminy dni otwartych to 5 listopada i 3 grudnia 2014 r.

 

 


Galeria | Archiwum