WF z klasą - odznaka INNOWACYJNY WF

Z przyjemnością informujemy, że szkoła, biorąc udział w programie "WF z klasą", w pełni udowodniła swoją najwyższą klasę w dziedzinie sportu. Uzyskaliśmy odznakę INNOWACYJNY WF.

SMP

Cytując za stroną organizatora programu, Centrum Edukacji Obywatelskiej:

Innowacyjny WF

Odznaka przyznawana jest za prowadzenie nowatorskich, nietypowych lekcji wychowania fizycznego. Aby otrzymać odznaczenie, autor/ka bloga powinien/nna opisać co najmniej trzy pomysłowe lekcje wychowania fizycznego zrealizowane w szkole.
Opis działań powinien być inspiracją dla innych nauczycieli WF, dlatego trzeba zadbać o jego przejrzystość. Ważne jest, aby z wpisu można było dowiedzieć się, z jaką grupą zrealizowano zadanie, z jakiego sprzętu, materiałów korzystano, do czego one posłużyły oraz jak lekcja została odebrana przez uczniów.

  • Podczas innowacyjnej lekcji WF nauczyciel wprowadza nowe dla uczniów i nietypowe formy ruchu (np. ścianka wspinaczkowa, rugby, zumba, łucznictwo itd.).
  • Nauczyciel wykorzystuje sprzęt sportowy, jakim dysponuje szkoła, do nowych aktywności.
  • Jeśli w szkole nie ma różnorodnego sprzętu sportowego, można zastanowić się, jak wykorzystać rzeczy codziennego użytku, by pomogły w zabawach i ćwiczeniach (np. butelki z wodą jako ciężarki, slalom między plecakami, rozgrzewka na schodach, jeśli zajęcia są prowadzone na korytarzu etc.).

Jeśli nauczyciel przy planowaniu lekcji wykorzystał dodatkowe materiały, warto o nich napisać. Stawiamy na kreatywność!


Galeria | Archiwum