Czerwiec 2014

3 czerwca

Konferencja „Edukacja zdrowotna i krzewienie kultury fizycznej”, Wyższa Szkoła Menadżerska – udział p. Dyrektor

3 czerwca

Szkolenie „Podręczniki i materiały edukacyjne – zmiany od nowego roku”, Uniwersytet Kardynała Stefana                 Wyszyńskiego, godz. 12.00-15.00 – udział p. A. Komorowskiej-Zaremby

4 czerwca

Edukacja prawna w szkołach, szkolenie – udział, p. M. Łokaj, p. A. Komorowskiej‑Zaremby, p. A. Nowińskiej-Samsel

4 czerwca

Dzień otwarty
kl. 1-3 – godz. 17.00, kl. III G – godz. 17.30 – zebrania klasowe, w pozostałych klasach rozmowy indywidualne

4 czerwca

Święto Wolności – akcja artystyczna – odp. p. A. Grzywacz, p. M. Cegłowska-Lewińska

6 czerwca

VI Forum Edukacyjne „Szkoła i jej partnerzy”, Teatr WARSawa - udział p. M. Cegłowskiej-Lewińskiej, p. A. Grzywacz

6 czerwca

Konferencja  „Razem poprzez zmiany” w ramach programu „Dobra Praktyka…”
– udział p. B. Górki-Szczepanek, p. A. Komorowskiej-Zaremby, p. Dyrektor

7 czerwca (sobota)

Piknik z okazji Dnia Wolności godz. 10.00-13.00 – odp. wychowawcy świetlicy, wychowawcy klas 1-6

9 czerwca

Projekt BUUM ze „Stowarzyszeniem z Siedzibą w Warszawie" kl. 1-3 – odp. wychowawcy klas 1-3

11 czerwca

XIII Festiwal Piosenki Angielskiej, udział kl. 1-6  – odp. p. E. Markiewicz

11 czerwca

RN SP klasyfikacyjna, godz. 15.45 – odp. p. Dyrektor

12 czerwca

Mistrzostwa w pływaniu, kl. 1-6, basen FOKA – org. p. T. Wójcik, p. J. Śpiewak

12 czerwca

Spotkanie informacyjne dla rodziców i dzieci przyjętych do kl. 1 – godz. 18.00, odp. p. A. Komorowska-Zaremba i  p. Dyrektor

14 czerwca

Miting lekkoatletyczny, org. SSP nr 24 STO – odp. p. T. Wójcik

16 czerwca

Ewaluacja wewnętrzna – wywiad grupowy z kl. 4-5 i I-II G; prowadzi socjolog p. M. Sochocki – odp. p. Wicedyrektor

17 czerwca

Warsztaty ceramiczne  w Mostówce, kl. 2 i 4 – odp. p. E. Markiewicz, p. S. Mroczek-Poniatowska

18 czerwca

Odbiór zaświadczeń ze sprawdzianu w SP i egzaminu w G – odp. p. Dyrektor

23 czerwca

Pierwszy Dzień Lata – „Szalone Fryzury” i Piłkarskie Rozgrywki o Puchar Świetlicy – odp. świetlica

23 czerwca

Ewaluacja wewnętrzna – wywiad grupowy z kl. 6 i III G;  prowadzi socjolog p. M. Sochocki – odp. p. Wicedyrektor

23 czerwca

RN zatwierdzająca – odp. p. Dyrektor, SP – godz. 15.00, G – godz. 16.30

27 czerwca

Zakończenie roku szkolnego – odp. p. Dyrektor, G - godz. 10.00, SP - godz. 12.00

Ponadto

 

13 czerwca

Teatr 6 piętro „Bromba w sieci”, kl. 4, godz. 9.15 – odp. p. E. Markiewicz

13 czerwca

Zamek Królewski „Świat Bajek”, kl. 5, godz. 10.30 – odp. p. M. Waracki

16 czerwca

Teatr Syrena „Dzieci z Bullerbyn”, kl. 3 – odp. p. A. Komorowska-Zaremba, wyjście godz. 10.30

23 czerwca

Zamek Królewski „Stoliczku, nakryj się”, kl. 2, godz. 9.30 -  odp. p. S. Mroczek-Poniatowska

Po 9 czerwca

Wychowanie do życia w rodzinie, kl. 6 SP i I-III G – odp. p. I. Pohorecka (wg odrębnego grafiku)

28 sierpnia

Rada Nauczycieli ZS – podsumowująca, godz. 11.00 – odp. Dyr.

Zielone szkoły:

  • 1-5 czerwca        kl. 6  – Pasym – opieka p. T. Wójcik, p. J. Smolec (ratownik, instruktor sportowy)
  • 2-4 czerwca        kl. 4 – „Średniowieczna przygoda” Toruń, Działdowo, Malbork – opieka p. E. Markiewicz, p. M. Hordejuk
  • 2-6 czerwca        kl. 5 – Jura Krakowsko-Częstochowska,  opieka p. M. Waracki, p. M. Nemś

Galeria | Archiwum