Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów

Gratulacje dla naszych szóstoklasistów, którzy bardzo dobrze poradzili sobie z tegorocznym sprawdzianem! Średni wynik naszej szkoły to 36 punktów (na 40 możliwych).

  • Śródmieście - 30,43 p., 76%
  • Warszawa - 30,57 p., 76%
  • SSP nr 16 STO - 36 p, 90%

Dyrektor Szkoły                                               Wicedyrektor Szkoły

Beata Wiśniewska-Tomczak                               Agnieszka Nowińska-Samsel


Galeria | Archiwum