Zajęcia dodatkowe w czerwcu

Od 2 czerwca nie ma zajęć dodatkowych (koła, fakultety).

Wyjątkowo odbędą się tylko te lekcje, które ustalono z nauczycielem:

  • 11, 13, 18 i 25 czerwca wybrane zajęcia sportowe kl. 1-6
  • 2 czerwca szachy kl. 1-2 oraz 11 czerwca szachy kl. 4-6
  • 2 czerwca koło przyrodnicze kl. 1 i 2 oraz 5 czerwca kl. 4 i 5
  • 10 czerwca zabawy z jęz. ang. kończące rok szkolny

Zajęcia wyrównawcze będą się odbywać do rady zatwierdzającej.


Galeria | Archiwum