Projekt JAJKO kl. 1

              

Uczniowie klasy 1 przez ostatnie miesiące realizowali projekt badawczy JAJKO. Podczas dwugodzinnych zajęć w każdy poniedziałek zgłębiali swą wiedzę, poszukiwali odpowiedzi na sformułowane przez siebie pytania, weryfikowali postawione hipotezy.  Z zaangażowaniem prowadzili obserwacje, badania, eksperymenty z udziałem jajek. Dzięki wszystkim działaniom projektowym wiedzą już:  jakie jajka są najzdrowsze, ile jaj kurzych mieści się w jaju strusim, od czego zależy kolor skorupki, jaka jest budowa jajka, dlaczego jajko zanurzone w occie po kilkunastu godzinach jest jak gumowa piłka, ile jajek można jeść tygodniowo, co sprzyja ubijaniu piany z białek i wiele innych ciekawostek. Zwieńczeniem projektu było wydarzenie kulminacyjne, na które zaproszeni zostali koledzy i koleżanki z klas 2 i 3. Podczas spotkania pierwszoklasiści występowali w roli ekspertów, dzielili się zdobytymi informacjami o jajkach, pomagali w rozwiązywaniu przez gości przygotowanych wcześniej zagadek, rebusów, krzyżówki. Na koniec każdy uczestnik spotkania mógł poczęstować się kanapeczką z własnoręcznie wykonaną przez pierwszaków pastą jajeczną.

Praktykantka Sylwia,

studentka II roku studiów

Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego

 

 


Galeria | Archiwum