Kl. 6 podziwia symetrię królewskiego piękna

              

 

29 kwietnia klasa szósta wyszła do Zamku Królewskiego na lekcję pt. „Symetria królewskiego piękna”. Uczniowie dowiedzieli się, że w starożytności symetria rozumiana była inaczej niż obecnie. Nie chodziło wówczas o lustrzane odbicie, lecz o nadanie budowlom wrażenia tego dobicia poprzez niwelowanie iluzji, którym ulega ludzkie oko. Spacerując po zamku, uczniowie wskazywali przykłady symetrii osiowej na podłogach kolejnych komnat królewskich. Określali też zachowanie symetrii płaszczyznowej, uwzględniając architekturę wnętrz zamkowych. Duże wrażenie wywarła na nas Sala Wielka, i to nie tylko ze względu na zachowanie symetrii. Zajęcia zakończyły się warsztatami plastycznymi, podczas których uczniowie projektowali kolorowe fraktale na planie kwadratu. W ten sposób uczniowie powtórzyli wiedzę zdobytą na lekcjach matematyki.

 

AB

 


Galeria | Archiwum