Samodzielne Koło Terenowe nr 26 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Organem prowadzącym Społeczną Szkołę Podstawową nr 16 Społecznego Towarzystwa Oświatowego jest Samodzielne Koło Terenowe nr 26 Społecznego Towarzystwa Oświatowego – organizacja pożytku publicznego (KRS 0000060329).

Władze Zarządu SKT nr 26 STO:

p. Marzenna Zapalska - prezes

p. Juliusz Banaszek - wiceprezes

p. Mirosław Matusik - skarbnik

p. Małgorzata Kędzierska - sekretarz

p. Rafał Godoń

p. Małgorzata Sikorska

p. Paweł Szabelewski

 

Nadzór Pedagogiczny - Kuratorium Oświaty w Warszawie

 

 


Galeria | Archiwum