Ważne terminy w II semestrze

Dni otwarte:

  • 2 kwietnia
  • 7 maja
  • 4 czerwca

Rady związane z zakończeniem roku szkolnego:

  • 27 maja - oceny przewidywane
  • 11 czerwca - Rada Nauczycieli klasyfikacyjna
  • 23 czerwca - Rada Nauczycieli zatwierdzająca

Inne:

  • 18 czerwca - odbiór zaświadczeń ze sprawdzianu kl. 6
  • 27 czerwca - zakończenie roku szkolnego 2013/2014
  • 28 sierpnia - Rada Nauczycieli podsumowująca

Galeria | Archiwum