Praca szkoły w czasie sprawdzianu w SP i egzaminów w G

Szanowni Państwo!

W czasie sprawdzianu w kl 6 SP, który odbędzie się 1 kwietnia 2014, uczniowie klas 1-5 SP mają dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W szkole organizowany jest dyżur opiekuńczy.
Bardzo prosimy Rodziców uczniów z klas 1-5 o przekazanie Wychowawcom informacji, czy dziecko będzie tego dnia w szkole (do 25 marca). Pozwoli nam to przygotować zakres i właściwą formę opieki.
W dniu sprawdzianu zajęcia w Gimnazjum odbywają się wg planu.
W czasie egzaminów w kl III Gimnazjum w dniach 23,24,25 kwietnia w SP oraz w G nie ma zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Przez wszystkie 3 dni egzaminów jest dyżur opiekuńczy, prosimy o zgłoszenie dzieci, które będą obecne w szkole (do 11 kwietnia).


Z szacunkiem,
Beata Wiśniewska-Tomczak


Galeria | Archiwum