Koniec I semestru

13 lutego 2014 r. wszystkie klasy SP i G wzięły udział w wyjątkowym spotkaniu podsumowującym pracę w I semestrze. W obecności przedstawiciela Zarządu, p. Izabeli Nikiel, p. Dyrektor podziękowała nauczycielom i uczniom za pracę w pierwszym półroczu. W szczególny sposób zostało uhonorowanych kilkoro nauczycieli.

Panie Dominika D-M., Grażyna K. i Dorota M. otrzymały nagrody za realizację projektu Szkoła Dialogu fundacji Forum Dialogu Między Narodami. Klasa II G, która wzięła udział we wspomnianym projekcie, będzie mogła świętować swój sukces przy filiżance gorącej czekolady, zgodnie z obietnicą p. Dyrektor. Dzięki zaangażowaniu wymienionych nauczycielek i gimnazjalistów szkoła uzyskała dyplom Szkoły Dialogu.

Panie Anna Ł. i Magdalena C-L. otrzymały srebrne odznaki STO, które są nadawane za szczególne zasługi na rzecz kół Społecznego Towarzystwa Oświatowego oraz przedszkoli, szkół i placówek przez nie prowadzonych.

P. Magdalena N. i p. Michał H. otrzymali akty nadania stopnia awansu zawodowego i już jako nauczyciele mianowani złożyli uroczyste ślubowanie.

Miniony semestr obfitował w wiele pozytywnych wydarzeń. Na zakończenie spotkania p. Dyrektor życzyła wszystkim udanych ferii.

SMP


Galeria | Archiwum