Enjoy My Origin

             

Na początku stycznia gościliśmy w szkole dwoje studentów (Nowa Zelandia i Egipt) w ramach praktyk studenckich z języka angielskiego skierowanego do szkół podstawowych, przygotowywanego przez organizację studencką AIESEC, która działa m.in. przy Uniwersytecie Warszawskim.

              

AIESEC jest jedną z największych międzynarodowych organizacji pozarządowych na świecie. Skupia w sobie około 60 000 członków i działa aktywnie w 113 krajach. Organizacja daje młodym ludziom możliwość rozwoju osobistego na wielu poziomach - umożliwia odkrywanie własnego potencjału, uwrażliwia kulturowo, uczy pracy w zespole, przedsiębiorczości i zarządzania projektami.

"Enjoy My Origin" jest projektem praktyk studentów zagranicznych skierowanym do szkół podstawowych. Polega on na organizacji tygodniowych praktyk w ramach zajęć języka angielskiego.

Każdy z praktykantów ma zindywidualizowany program nauczania oparty na nauce języka oraz przedstawieniu kultury i obyczajów kraju swojego pochodzenia. Zajęcia prowadzone są w sposób interaktywny, na zasadzie gier, zabaw, quizów itp. Projekt "Enjoy My Origin" ma na celu umożliwienie nauki języka z native speaker'em przy minimalnych kosztach, stworzenie szansy zdobycia oraz rozwoju zdolności językowych, uwrażliwianie na międzykulturowość.

 

 

 

 


Galeria | Archiwum