Święto STO

drzewo 

/ liście / korzenie / kora / gałęzie / konary / 


Wielość form, materii, istot łączy się, by stworzyć całość. Jedność nabiera znaczenia z połączeń, działania na rzecz wspólnoty. Powstaje siła, energia i trwałość. 

30 listopada 1987 roku rozpoczęło się formalne działanie Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Grupa ludzi postanowiła stworzyć edukację na miarę potrzeb i pragnień jej uczestników - uczniów, rodziców i nauczycieli. Z tej inicjatywy do dzisiaj powstało ponad 150 szkół, w których uczy się niemal 13 tysięcy uczniów, pokazując, że marzeniami i wytrwałą pracą można kształtować świat.

Z życzeniami, by te idee wolności i odpowiedzialności, które leżały u podstaw tworzenia STO, były stale w nas obecne, zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania. 

Ś W I Ę T O  S T O  to  Ś W I Ę T O  N A S  W S Z Y S T K I C H.


Galeria | Archiwum