Konferencja w Zachęcie - warto wiedzieć

KONFERENCJA - SZTUKA EDUKACJI. KULTURA W PROGRAMACH NAUCZANIA

pod patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego oraz Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas.

Zachęta, 22-23 listopada 2013 r.

Celem spotkania jest prezentacja możliwości włączenia współczesnej kultury i sztuki w szkolne programy nauczania. Pokażemy dobre praktyki łączenia zajęć szkolnych z działaniami prowadzonymi przez instytucje kultury oraz współpracy nauczycieli z animatorami, edukatorami i artystami. Zależy nam na połączeniu sfery edukacji i kultury, w celu wzbogacenia zajęć szkolnych i efektywnego wykorzystania oferty instytucji kultury. Chcemy przełamać stereotypowe myślenie, że w szkole nie ma miejsca na twórcze i artystyczne myślenie. Będzie czas na integrację całego środowiska oraz dyskusję na temat problemów we współpracy, potrzeb i wzajemnych oczekiwań.

(z materiałów konferencji)

Do zaprezentowania podczas konferencji swoich działań zostały zaproszone dwie nauczycielki naszej szkoły – Magdalena Cegłowska–Lewińska i Anna Grzywacz. Nasze gimnazjum, jako jedna z 16 instytucji z całej Polski, pokazuje, w jaki sposób można stosować w praktyce włączanie sztuki w pogram wychowawczy i edukacyjny szkoły i osiągać tego znakomite rezultaty.


Galeria | Archiwum