Szkoła z klasą

Dokumenty do pobraniaStatut Zespołu Szkół nr 16 STO w Warszawie

Statut Społecznego Gimnazjum nr 16 STO w Warszawie

Regulamin

Szkolny System Oceniania 

Zasady dobrej współpracy w ZS 16 STO

Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018

Kalendarz r. szk. 2017/2018 z uwzględnieniem dni wolnych na podstawie uchwały Zarządu SKT 26 STO z dnia 28 września 2017 r.

Harmonogram dni otwartych i rad nauczycieli w r. szk. 2017/2018

Informacja nt konkursów kuratoryjnych w r. szk. 2017/2018

Rozkład godzin lekcji i przerw

Informacje o dziecku do rekrutacji - formularz do pobrania

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2016/2017

Zasady organizacji wyjazdów do zielonych szkół

Idea Społecznego Gimnazjum nr 16 STO

Koncepcja Programowa Społecznego Gimnazjum nr 16 STO

Europejski system kształcenia językowego Rady Europy - egzaminy państwowe

Skrót z omówienia wyników ewaluacji wewnętrznej 2014Inne ważne informacje

Jadłospis w dniach 23 IV - 18 V - cena obiadu 12 zł (zupa - 2,50 zł, drugie danie - 9,50 zł). Obiady dostarcza do szkoły firma Obiady dla dzieci (dawniej LEMONDO)


Podczas przerwy śniadaniowej można nabyć kanapki w cenie 4,50 zł. Do wyboru kanapki, z szynką, z mozzarellą, z pastą jajeczną. Szczegóły tutaj (klik!)
Składniki kanapek zostały dobrane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.