Szkoła z klasą

Fakultety

 
 • podstawą myślenia o fakultetach jest uznanie, że wiedza jest wartością samą w sobie
 • ich celem jest rozwój intelektualny w wybranych dziedzinach
 • fakultety są formą otwartą- odpowiedzią na zainteresowania uczniów
 • preferowaną metodą jest metoda projektu

FAKULTETY I ZAJĘCIA DODATKOWE rozpoczynają się 25 września.

 • Od 25 września 2017 rozpoczynają się zajęcia dodatkowe: fakultety, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze.
 • Informacja na temat zajęć zostanie udostępniona uczniom 20 września od godz. 15.00 na tablicy przy klasach Gimnazjum.
 • Szczegółowe dane o zagadnieniach, które będą omawiane w czasie fakultetów, przekażą uczniom nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia.
 • Informacje nt zasad uczestnictwa oraz terminów zajęć, fakultetów i godzin wyrównawczych przekażą uczniom wychowawcy klas.
 • Aby uczestniczyć w fakultetach, uczeń przekazuje wychowawcy klasy podpisane przez siebie i rodziców zgłoszenie, które jest jednocześnie zobowiązaniem do aktywnego i regularnego uczestnictwa w wybranych zajęciach fakultatywnych przez cały semestr. Druk zgłoszenia można otrzymać w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy.
 • W tym roku kontynuujemy dwuletni cykl zajęć z języka angielskiego przygotowujący do egzaminu FCE. Uczestnikami są uczniowie klasy II i III, dla których są to zajęcia obowiązkowe.
 • Ze względu na specyfikę zajęć liczba miejsc na poszczególne fakultety i zajęcia dodatkowe jest ograniczona do 6-12 osób. Jeśli zaistnieje taka konieczność, prosimy, by uczeń wpisał się na listę rezerwową. Rozważymy wtedy możliwość zwiększenia liczby dzieci lub podziału grupy.
 • Aby zajęcia fakultatywne mogły się rozpocząć, grupa musi liczyć minimum 3 uczniów.
 • Zgłoszenia na zajęcia trwają do 25 września 2017.

wykaz fakultetów i kół zainteresowań w 2017/2018 (dokument do pobrania)

W r. szk. 2017/2018 ODBYWAĆ siĘ będą FAKULTETY:

1. FCE – p. Joanna Jaworska (zajęcia obowiązkowe)
kl. II   piątek   godz. 08.10 - 08.55
kl. III  środa    godz. 14.55 - 15.40


2. FAKULTET MATEMATYCZNY
kl. II   zajęcia prowadzone metodą projektu - p. Agnieszka Nowińska-Samsel
kl. III  zajęcia prowadzone metodą projektu - p. Anna Baran

3. FAKULTET HISTORYCZNY – p. Marcin Waracki
kl. II - III piątek  godz. 15.45-16.30


4. KLUB MŁODEGO ODKRYWCY – p. Anna Baran
kl. II - III środa  godz. 15.45-16.30, zajęcia koordynowane przez Centrum Nauki KOPERNIK


5. WARSZTATY - SZTUKANOWOCZESNA (inspiracje i interpretacje) – p. Magdalena Cegłowska-Lewińska
kl. II - III  poniedziałek   godz. 15.45-16.30