Szkoła z klasą

Osiągnięcia • Edukacyjna wartość dodana - więcej informacji.
 • Nasi gimnazjaliści plasują się w przedziale SZKOŁA SUKCESU!

 • Bardzo dobre wyniki egzaminów zewnętrznych:
Lp.
LataŚredni wynik
1.R. SZK. 2001/200279,50 na 100
2.R. SZK. 2002/200382,22 na 100
3.R. SZK. 2003/200477,39 na 100
4.R. SZK. 2004/200576,50 na 100
5.R. SZK. 2005/200687,83 na 100
6.R. SZK. 2006/200782,86 na 100
7.R. SZK. 2007/200882,17 na 100
8.R. SZK. 2008/200983,20 na 100
9.R. SZK. 2009/201084,77 na 100
10.R. SZK. 2010/201178,57 na 100
11.R.SZK. 2011/2012jęz. polski 88,3%
historia i wos 80,8%
matematyka 86,1%
przyrodnicze 74,5%
12.R. SZK. 2012/2013jęz. polski 81,9%
historia i wos 77,0%
matematyka 74,6%
przyrodnicze 80,7%
j. angielski (podst.) 99,0%
j. angielski (rozsz.) 93,7%
13.R. SZK. 2013/2014jęz. polski 81,8%
historia i wos 74,8%
matematyka 86,3%
przyroda 82,1%
j.angielski (podst.) 98,4%
j. angielski (rozsz.) 91,9%
14.R. SZK. 2014/2015jęz. polski 82,7%
historia i wos 77,6%
matematyka 80,3%
przyrodnicze 74,2%
j. angielski (podst.) 96,9%
j. angielski (rozsz.) 92,0%
j. niemiecki (podst.) 100%
j. niemiecki (rozsz.) 98,0%
15.R. SZK. 2015/2016j. polski 85,3%
historia i wos 77,5%
matematyka 79,1%
przyrodnicze 78,6%
j. angielski (podst.) 97,4%
j. angielski (rozsz.) 94,0%
j. niemiecki (podst.) 95,0%
16.R. SZK. 2016/2017j. polski 86,1%
historia i wos 82,1%
matematyka 80,4%
przyrodnicze 74,9%
j. angielski (podst.) 98,6%
j. angielski (rozsz.) 93,6%
17.R. SZK. 2017/2018j. polski 88%
historia i wos 81%
matematyka 85%
przyrodnicze 84%
j. angielski (podst.)
98%
j. angielski (rozsz.)
91%
 • Tytuł “Szkoła z klasą”.
 • Tytuł "Szkoła Odkrywców Talentów".
 • Tytuł "Szkoła Dialogu 2013"

 • Tytuł "Szkoła Dialogu 2014"
 • Medal za niezwykłą przyjaźń, energię i wsparcie dla Sztabu WOŚP w ZS 16 STO
 • W r. szk. 2006/07 nominowanie przez belgijską fundację "Evens" do nagrody realizowanego w szkole programu dotyczącego dialogu międzykulturowego.

 • Dzięki uzyskanym uprawnieniom centrum egzaminacyjnego (poprzez wieloletnią współpracę z University of Cambridge ESOL Examinations) organizacja i przeprowadzanie w szkole od r. szk. 2010/2011 egzaminu FCE dla uczniów kl. III. Wyniki egzaminów z sukcesem wieńczą 2-letni kurs FCE (w ramach szkolnego fakultetu).

 • 100% zdawalności egzaminu Goethe Institut Fit in Deutsch 1 - do egzaminu od r. szk. 2009/2010 podchodzą wszyscy uczniowie z grupy niemieckiej, prawie wszyscy osiągają wyniki bardzo dobre.

 • Realizacja pomysłu spotkań gimnazjalistów z osobowościami. Naszymi gośćmi byli m. in. :
  • p. Janina Ochojska
  • p. Jacek Saryusz-Wolski
  • p. Włodzimierz Paszyński
  • p. Jacek Santorski
  • p. Małgorzata Foremniak
  • p. Jacek Czarnecki
  • p. Feliks Falk
  • p. Tomasz Tomaszewski
  • p. Małgorzata Niezabitowska
  • p. Józef Wilkoń
  • p. Mieczysław Groszek

 • Uczniowska działalność artystyczna - prezentowanie prac uczniów (rysunek, grafika, malarstwo, ceramika, street art czy modelarstwo) w wirtualnej AfterHoursGallery.

 • Organizacja prezentacji projektów zrealizowanych na zajęciach.


 • W ramach programu "Dialog międzykulturowy - tolerancja" spotkania z przedstawicielami innych kultur i religii: wyjścia do meczetu, synagogi, cerkwi, centrum kultury afrykańskiej.

 • Aktywny udział, uzyskanie wyróżnień i nagród w konkursach:
  • Z POPRAWNĄ POLSZCZYZNĄ NA CO DZIEŃ
  • języka angielskiego FOX
  • ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych OLIMPUS
  • wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej
  • historycznym MIX
  • matematycznym KANGUR
  • matematycznym ALFIK
  • fizycznym LWIĄTKO
  • plastycznych