Szkoła z klasą

O nas

Uczniowie

W roku 2018/2019 w szkole uczy się 20 uczniów. 

NAUCZYCIELE

Wychowawca

kl. III G - Magdalena Cegłowska - Lewińska

Język polski

kl. III G - Anna Grzywacz

Matematyka

kl. III G - Agnieszka Nowińska-Samsel

Język angielski

kl. III G - Joanna Jaworska

Język niemiecki

kl. III G - Magdalena Cegłowska-Lewińska

Język francuski

kl. III G - Janina Żardecka-Raczew

Biologia

kl. III G - Eliza Grabowska-Borowa

Chemia

kl. III G - Ewa Kietlińska-Zaleska

Fizyka

kl. III G - Anna Baran

Geografia

kl.  III G - Eliza Grabowska-Borowa

Historia

kl. III G - Marcin Waracki

Etyka, Wstęp do filozofii

kl. III G - Dominika Depta-Marel

Informatyka

kl. III G - Michał Hordejuk

WF

kl. III G (dziewczęta) - Agnieszka Kropiewnicka

kl. III G (chłopcy) - Tomasz Wójcik

Katecheza

kl. III G - Dorota Miszczuk

Terapeuta pedagogiczny (reedukacja)

Monika Plenzner

poniedziałek:  12.45 - 16.30           
środa:             14.00 - 16.30                         
piątek:            14.00 - 16.30 

Pedagog

Ina Pohorecka

Poniedziałek:  11.00 - 15.00
Wtorek:           11.45 - 13.45     
Środa:             13.30 - 17.30             
          

Biblioteka

Karolina Lendzion

poniedziałek:  13.30-16.30
wtorek:           13.30-16.30
środa:             12.30-16.00
piątek:            13.30-16.00              
       

Z-ca dyr. szkoły ds administracyjno-finansowych

Agnieszka Nowińska-Samsel

Dyrektor szkoły

Beata Wiśniewska-Tomczak

Dyrektor szkoły zaprasza rodziców na indywidualne spotkania w środy w godz. 15.00 - 17.30

Rodzice

Wspierają Szkołę poprzez udział w Radzie Rodziców i strukturach Samodzielnego Koła Terenowego nr 26 STO.