Szkoła z klasą

O nas

Uczniowie

Od roku 207/2018 w szkole uczy się maksymalnie 40 uczniów w dwóch klasach.

NAUCZYCIELE

Wychowawcy

kl. II G - Magdalena Cegłowska - Lewińska
kl. III G - Grażyna Kańska

Język polski

kl. II i III G - Anna Grzywacz

Matematyka

kl. II G - Agnieszka Nowińska-Samsel
kl. III G - Anna Baran

Język angielski

kl. II G - Joanna Jaworska
kl. III G - Grażyna Kańska

Język niemiecki

kl. II i III G - Magdalena Cegłowska-Lewińska

Język francuski

kl. II i III G - Janina Żardecka-Raczew

Biologia

kl. II i III G - Eliza Grabowska-Borowa

Chemia

kl. II i  III G - Ewa Kietlińska-Zaleska

Fizyka

kl. II i III G - Anna Baran

Geografia

kl. II i III G - Eliza Grabowska-Borowa

Historia

kl. II i III G - Marcin Waracki

WOS

kl. II G - Marcin Waracki

Etyka, Wstęp do filozofii

kl. II i III G - Dominika Depta-Marel

Informatyka

kl. II i III G - Michał Hordejuk

WF

kl. II i III G (dziewczęta) - Agnieszka Kropiewnicka

kl. II i III G (chłopcy) - Tomasz Wójcik

Katecheza

kl. II i III G - Dorota Miszczuk

Zajęcia artystyczne: sztuka w przestrzeni publicznej

kl. II G - Magdalena Cegłowska-Lewińska

Zajęcia artystyczne: fotografia

kl. II G - Emil Pajnowski

Zajęcia techniczne

kl. II G - Magdalena Cegłowska - Lewińska

Terapeuta pedagogiczny (reedukacja)

Monika Plenzner
 
wtorek:            14.50 - 16.30
środa:                8.10 - 9.45
                        14.55 - 16.30
piątek:             11.50 - 15.40

Pedagog

Ina Pohorecka

Poniedziałek:       9.30 - 15.00
Środa:                13.30 - 18.00        
          

Biblioteka

Beata Trusiewicz

Poniedziałek:    13.30 - 16.30
Wtorek:             13.30 - 16.45
Środa:               12.30 - 16.00
Piątek:              12.30 - 16.00
       

Z-ca dyr. szkoły ds administracyjno-finansowych

Agnieszka Nowińska-Samsel

Dyrektor szkoły

Beata Wiśniewska-Tomczak

Dyrektor szkoły zaprasza rodziców na indywidualne spotkania w środy w godz. 15.00 - 17.30

Rodzice

Wspierają Szkołę poprzez udział w Radzie Rodziców i strukturach Samodzielnego Koła Terenowego nr 26 STO.