Szkoła z klasą

23.05.2019

Termin złożenia podań o sprawdziany na wyższe oceny

Ostatni termin na złożenie podań o pisanie sprawdzianów rocznych na wyższe oceny