Szkoła z klasą

20.05.2019

Przekazanie ocen przewidywanych

W dzienniku LIBRUS przekazanie ocen przewidywanych na koniec roku z poszczególnych przedmiotów