Szkoła z klasą

08.05.2019

Dzień otwarty

Spotkanie rodziców z wychowawcą o godz.17.045.
Przed spotkaniem - rozmowy indywidualne z nauczycielami poszczególnych przedmiotów po uprzednim zapisaniu się na dyżury nauczycielskie