Szkoła z klasą

12.03.2019

Konferencja dla dyrektorów nt egzaminu gimnazjalnego

Konferencja dla dyrektorów na temat egzaminu w gimnazjum i egzaminu ósmoklasisty, godz. 9.00 – org. OKE, udział Dyr.