Szkoła z klasą

26.02.2019

Próbny egzamin gimnazjalny

 część przyrodniczo-matematyczna; odp. nauczyciele przedmiotów