Szkoła z klasą

20.02.2019

Zwyczajne Walne Zebranie Członków SKT nr 26 STO

godz. 17.30, II termin godz. 18.00