Szkoła z klasą

03.04.2019

Dzień otwarty

Spotkanie rodziców z wychowawcą o godz.17.045.
Przed spotkaniem - rozmowy indywidualne z nauczycielami poszczególnych przedmiotów